Contact Us
Back to Home

( આત્મ ધર્મઆત્માવાદ )

સ્થાપના :

30 ઓક્ટોબર 2010 અમેરિકામાં બાલ્ટીમોર, મેરીલેન્ડ ખાતે.

આ વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો અને હકીકતો પર આધારિત તદ્દન નવું જ જ્ઞાન છે.

સ્થાપક :

ધીરજલાલ ગોકળદાસ પારેખ, આધુનિક વૈજ્ઞાનિક. નિવાસ : બાલ્ટીમોર, મેરીલેન્ડ, યુ.એસ.એ.

મુખ્ય પ્રકાશનો :

“આત્મગીતા”  આત્મા , ઈશ્વર ( ‘ધ સોલ’ એ ઈંગ્લીશ શબ્દ છે. ‘આત્મા’ એ ભારતીય – હિંદુ શબ્દ છે. દરેક સંસ્કૃતિએ ‘ધ સોલ’  ને પોતપોતાની ભાષામાં નામ આપ્યું છે. )

આ પુસ્તક ‘આત્મા ( ધ સોલ )’ આધારિત છે. કેન્દ્ર વિચાર બીજ છે “ આત્મા પર ધ્યાનસ્થ / એકાગ્ર થવાથી, અજ્ઞાન એની મેળે જ અદ્રશ્ય થઇ જાય છે.”  માત્ર આત્મા જ આત્મસાક્ષાત્કાર છે, બીજું બધું જ અજ્ઞાન છે. જ્ઞાન થાય તો જ અજ્ઞાન જાય. પ્રકાશ આવે તો જ અંધકાર જાય તે આત્મ ધર્મનો મુખ્ય પાયો છે.

થોડાં જ વર્ષોમાં ‘આત્મ-સાક્ષાત્કાર’ ના અનુભવ માટે નવી, અનન્ય અને સરળ રીત છે. જો કે તમારા પ્રયત્નોની તીવ્રતા અને ગંભીરતા પર એ આધારિત છે.

‘આત્મ ગીતા’ પુસ્તક ધીરજલાલ પારેખે ૨૦૧૩ માં લખ્યું. પુસ્તકમાં ના સાંભળેલી વાતો છે, જ્ઞાન છે. કોઈ જાણીતા ધર્મ, શાસ્ત્ર કે કોઈ સંતો કે જ્ઞાનીઓના પ્રવચનો પર આધારિત નથી. આ પુસ્તક વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો અને મનુષ્ય ના વર્તનના સિદ્ધાંતો પર આધારિત છે.

ઓક્ટોબર ૩૦, ૨૦૧૦ ના રોજ ધીરજને ‘આત્મ-સાક્ષાત્કાર’નો અનુભવ થયો. એક વૈજ્ઞાનિક હોવાને કારણે આ ઉઘાડને સૈદ્ધાંતિક અને હકીકતો આધારિત ભાષામાં રજુ કરતાં ૩ વર્ષ લાગ્યા.

સંપ્રદાય :

કોઈ સંપ્રદાય નથી 

અનુયાયીઓ  :

વેબ આધારિત, ટેલીવિઝન, રેડિયો અને પ્રિન્ટ માધ્યમો આધારિત.

કેન્દ્ર વિચાર :

જયારે પ્રકાશ ( આત્મા, જ્ઞાન) નો અનુભવ થાય છે ત્યારે જ અંધકાર ( અહમ, અશુદ્ધિ, અજ્ઞાન) આપોઆપ અદ્રશ્ય થઇ જાય છે. અંધકારને કાઢવાથી પ્રકાશ આવતો નથી એટલે કે અજ્ઞાનને કાઢવાથી જ્ઞાન થતું નથી.

છ (૬) મુખ્ય સિદ્ધાંતો:

૧. આત્મા સિવાયનું બધું અનાત્મા છે. મુખ્ય મંત્ર “ ૐ આત્માય નમઃ”

બાકીના બીજા પાંચ સિદ્ધાંતો પહેલા સિદ્ધાંતના પુરક છે.

૨. જ્ઞાન (આત્માનો અનુભવ, પ્રકાશ) થાય તો જ અજ્ઞાન (મનુષ્ય જીવન, સંસાર, અંધકાર) જાય. અજ્ઞાનને કાઢવાથી જ્ઞાન થતું નથી. (આત્મા સિવાયનો બધો જ અંધકાર છે. આત્મા સિવાયનું બધુ જ અશુદ્ધ છે. મનુષ્ય ચોખ્ખો થઇ શકે પણ શુદ્ધ ના થઇ શકે. એટલે કે મનુષ્ય આત્મા ના થઇ શકે. મનુષ્ય ચોખ્ખો થાય તો પુણ્ય બાંધે જેથી સ્વર્ગમાં જઈ શકે પણ મોક્ષમાં ના જઈ શકે કારણ કે મોક્ષમાં તો ફક્ત આત્મા જ રહે છે.)

૩. મનુષ્ય આદતનું પ્રાણી છે. મનુષ્યમાં આદત બદલવાની શક્તિ છે. (નિરંતર મન અને ચિત્તને હૃદયમાં રાખીને મનમાં “ ૐ આત્માય નમઃ” નું રટણ કરીને આત્માની યાદી વધારવાની આદત પાડવાની છે.)

૪. મન અને ચિત્ત ઉપર જ બધું આધારિત છે. (Everything is Mind Over Matter) સંસારનું કામ કરતાં કરતાં આત્માના જ વિચાર કરવાથી આત્માની જાગૃતિ વધે છે.

૫. યાદી સર્વનું મૂળ છે. (યાદીમાંથી વિચારો આવે છે માટે આત્માની યાદી વધારવાની છે.)

૬. આખું બ્રહ્માંડ “કોઝ (કારણ) અને ઈફેક્ટ (પરિણામ)” ના સિદ્ધાંત પ્રમાણે ચાલે છે. (આ સિદ્ધાંતને “કર્મ અને કર્મફળ” પણ કહેવાય છે. માટે ફક્ત આત્માના જ કોઝ પેદા કરવાના છે જેથી પરિણામમાં આત્મા મળે, એટલે કે મોક્ષ થાય.)

ધ્યેય :

 • મોક્ષ માટે “સિધ્ધાંત આધારિત” માર્ગ શોધવો.
 • બધા જ જાણીતા ધર્મો આપણને એમની પોતાની ભાષા અને વર્ણન દ્વારા આપણી જાત ( અહમ) ને શુદ્ધ કરવાનું શીખવે છે. તેમનું માનવું છે કે પોતાને શુદ્ધ કરવાથી આત્માનો અનુભવ થશે. આ વાત સિદ્ધાંતિક નથી.
 • અહમ બંધારણથી જ જન્મજાત અશુદ્ધ (વિપરીત) છે, એને શુદ્ધ કરવો અશક્ય છે. અહમ જન્મજાત અશુદ્ધ જ છે. અહમ ચોખ્ખો (સમ્યક અહંકાર) હોઈ શકે પણ શુદ્ધ હોઈ જ ના શકે.
 • એટલે જે શુદ્ધ (આત્મા) છે એને પકડો, અશુદ્ધ (અહમ) આપોઆપ પીગળવાની શરૂઆત થઇ જશે.
 • આ જન્મમાં જ, આ અવતારમાં જ અને થોડાં વર્ષોમાં જ ‘આત્મ-સાક્ષાત્કાર’ નો અનુભવ થઇ શકે છે. જેથી મોક્ષ એની મેળે જ મળશે. 
 • અનુભવ કાયમી છે, માહિતી હંગામી છે. ( અહી પ્રસ્તુત જ્ઞાન, અનુભવ આધારિત છે.)
 • આત્મા સાથે ઐક્ય (અદ્વૈત) ધ્યાન ધરવાથી થઇ શકાય છે. (વિષય અને વસ્તુ / સાધ્ય અને સાધક એક થવા જોઈએ)
 • સ્વ શિક્ષણ. પોતાના પુરુષાર્થની જ જરૂર છે.
 • આ પાયાની હકીકત  શીખવી :

૧. આત્મસાક્ષાત્કાર (જ્ઞાન ) બધું જ અજ્ઞાન આપોઆપ ઓગાળી નાખે છે.

૨.  તમે ક્યારેય તમારા પોતાના આત્માને ‘થેંક યુ/ આભાર કહો છો ? તમે ક્યારેય તમારા પોતાના આત્માની પૂજા / પ્રાર્થના  કરો છો ? પોતાના આત્માને નમસ્કાર કરો છો?

 • દૈનિક કામ કરતાં કરતાં, તમારા મન અને ચિત્તને હ્રદય પર કેન્દ્રીત / એકાગ્ર કરીને, “ૐ (ઓમ) આત્માય નમ:” મનમાં બોલતા રહેવાની આદત પાડવાની છે.

 • દિવસમાં એક કલાક ધ્યાનની આદત દ્વારા આત્મા સાથે ઐક્ય થવાના પ્રયત્ન કરવાથી આત્મ-સાક્ષાત્કાર થઇ શકે તેમ છે. પછી જેવો જેનો પુરુષાર્થ. જેવી જેની એકાગ્રતા.

માન્યતા અને માન્યતાનો આધાર / મૂળ :

 • માનવ જીવનમાં માત્ર બે જ વસ્તુઓ છે.  ૧.  આત્મા  અને ૨.  અહમ
 • એમની જન્મજાત પરિસ્થિતિ ને કારણે માત્ર આત્મા શુદ્ધ છે અને અહમ અશુદ્ધ છે.
 • આત્મા કાયમી શુદ્ધ છે અને અહમ કાયમી અશુદ્ધ છે.
 • સારો અહમ (સમ્યક અહંકાર) અને ખરાબ અહમ (વિપરીત અહંકાર): સારો અહમ સારા કોઝ/કારણ (પુણ્ય) આપે અને ખરાબ અહમ ખરાબ કોઝ/કારણ (પાપ) આપે. બન્ને બંધન છે. સારા કોઝ સ્વર્ગનું બંધન છે અને ખરાબ કોઝ નર્કનું બંધન છે.
 • અહમ અશુદ્ધ છે અને  ક્રોધ, ઈર્ષા, મોહ, લોભ, ગમા, અણગમા, ભય, શંકા વગેરેને કારણે હંમેશા  અશુધ્ધ જ રહે.
 • બધા મનુષ્યોના મગજમાં  ચિત્ત (ઓટો કેમેરા) છે, જે આપણે ઈચ્છીએ કે ના ઈચ્છીએ સતત ફોટા પાડ્યા જ કરે છે. કોના ફોટા પાડવા તે આપણા હાથમાં છે.
 • આ ફોટા યાદીની બેંકમાં (Memory Bank) અને પ્રકૃત્તિમાં (કુદરતમાં) રહે છે.
 • જન્મોજનમથી ચિત્ત અશુદ્ધિ ના ફોટા પાડતું રહ્યું છે.
 • ચિત્તને ડીલીટ બટન નથી. (યાદીને ખલાસ ના કરી શકાય પણ યાદી બદલી શકાય.એકની યાદી વધે તો બીજાની યાદી ઘટે, પણ ખલાસ ના થાય. માટે જ નવો જન્મ મળે છે.)
 • એટલે, જો આત્માના વિચારો વધારવામાં આવે, તો અહમના વિચારો આપોઆપ ઘટે, ત્યાંસુધી કે, એ અશુદ્ધ ફોટાની આપણા જીવનમાં કોઈ અસર ના રહે.
 • અહમ બિનઅસરકર્તા બનવો જોઈએ. 
 • અહમને શુદ્ધ કરવાનો નિર્ણય પણ અહમ જ છે, એટલેકે અશુદ્ધ.
 • અહમને શુદ્ધ કરવાની રીત જ ખરેખર તો અશુદ્ધ છે, કારણકે ચિત્ત તે અશુદ્ધ રીતના ફોટા પાડે છે. એ રીત અહમ યુક્ત છે.
 • એટલે કોઈ અહમને શુદ્ધ કરવાના પ્રયત્ન કેવી રીતે થઈ શકે ? એ અશક્ય છે કારણકે, ચિત્ત, સતત ફોટા પાડ્યા જ  કરે  છે.
 • ચિત્ત હોવાને કારણે, અહમ ને ક્રિયાઓ દ્વારા અશુદ્ધમાંથી શુદ્ધ બનાવવો શક્ય નથી, કારણકે ચિત્ત સતત શુધ્ધિકરણની આ ક્રિયાના ફોટા પાડ્યા જ કરે છે.
 • આમ અહમને શુદ્ધ થવું ગમતું હોવા છતાં, ચિત્ત અહમને શુદ્ધ થવા જ નથી દેતું,
 • યાદી અને યાદીમાંથી જ વિચારો જન્મે છે. આ વિચારો જ કોઝ કહેવાય છે. જેવા વિચાર તેવા પરિણામ.
 • અહમના શુદ્ધિકરણની આ ક્રિયા સારા કર્મના કોઝીઝ/કારણ ઉભા કરે છે, અને એટલે એ બંધન છે. સારા કર્મોના ફળ સ્વરૂપે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, પણ એથી મોક્ષમાં કોઈ સહાય થતી નથી. મોક્ષ માટે તો ફક્ત આત્માના જ કોઝ હોવા જોઈએ.
 • એટલે તમે ગમે તે કરો, પણ અહમ શુદ્ધ ના થઇ શકે.
 • તેથી એક માત્ર શક્યતા એ છે કે, અહમને એટલી હદે બિન અસરકર્તા બનવવો કે, એ મોક્ષ તરફની પ્રગતિને રોકી ના શકે, / બાધારૂપ ના બની શકે. / અવરોધે નહી.
 • જયારે કોઈ મોક્ષ પામે છે ત્યારે અહમ (સમ્યક અને વિપરીત) સંપૂર્ણ પણે અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. જેને અહમ ઓગળી જાય છે કે વિસર્જન થઇ જાય છે, એમ પણ કહી શકાય.
 • પરંતુ, અહમ ને ચોખ્ખો કરી શકાય, પણ એ શુદ્ધ ના બની શકે.
 • સારાં કર્મો અને ખરાબ કર્મો બન્ને બંધન છે.
 • એટલેકે, અહમનું શુદ્ધિકરણ અશક્ય છે, પણ એને એટલી હદ સુધી ભૂલી શકાય, કે એની જાત ઉપર, સંસારમાં, લગભગ કોઈ અસર ના થાય.
 • જેમ આત્માની યાદી વધતી જાય છે, અહમ(શુદ્ધ)ની યાદી એટલી હદ સુધી વધી જાય કે, અહમ (અશુદ્ધ)ની યાદી બિનઅસરકર્તા બનવા સુધી ઘટી જાય. માત્ર આત્માની જ યાદી હોવી જોઈએ. જેથી, આત્મા બીજા જીવનમાં મોક્ષ પામે.
 • મોક્ષમાં મનુષ્ય શરીર નથી હોતું. આત્મા મોક્ષમાં એક ચેતન તત્વ તરીકે જ રહે છે. એનું પોતાનું શરીર.
 • એટલે માત્ર અને માત્ર આત્માના ફોટા પડ્યા કરવા જોઈએ, .. અહમ આપોઆપ વિલીન થવા લાગશે,
 • આત્મા જ ઈશ્વર/ભગવાન છે.
 • ઈશ્વર સંપૂર્ણ અને બેદાગ/ક્ષતિ રહિત છે.
 • ઈશ્વર રચયિતા, વિનાશકર્તા, તારણહાર કે જુદા કરનારો નથી.
 • ઈશ્વર જ્ઞાની કે નિરીક્ષક પણ નથી.
 • દરેકની અંદર રહેલા દરેક આત્મા ઈશ્વર / ભગવાન છે.
 • ભગવાન સાથેનું કોઈ સંયોજન / અનુસંધાન, અવલંબન નથી, કારણકે, આત્મા અસંગી છે, પોતે જ ભગવાન છે.
 • આત્મા એક ચેતન તત્વ માત્ર છે.
 • આત્માનું ક્યારેય સર્જન કે વિસર્જન નથી.
 • આત્મા એક જ સમયે નાના માં નાના કરતાં નાનો અને મોટા માં મોટા કરતાં મોટો છે.  તેથી એ અવિનાશી છે.
 • આત્મા આ બ્રહ્માંડ (ઇથીરીય્લ વર્લ્ડ) માં શરીર સિવાય રહી ના શકે.
 • દરેક આત્મા દરેક શરીરમાં જુદો છે. /સ્વતંત્ર છે.
 • બધા જ આત્માના લક્ષણો / ગુણધર્મો એક સરખા જ હોય છે.
 • મોક્ષ બ્રહ્માંડની બહાર છે.
 • માત્ર બે જ વસ્તુ છે. ૧. આત્મા ૨. પ્રકૃતિ / કુદરત
 • આત્મા અસંગી અને મુક્ત /નિર્મોહી છે.
 • આત્મા શરીરમાં કઈ જ કરતો નથી. એ શરીરમાં માત્ર હાજર છે.
 • આત્માને મનુષ્યની જેમ બુદ્ધિ નથી, જે ભેદભાવ કરે. કલ્પના કરો કે, મનુષ્ય અને તેની અંદરના આત્મા બન્ને ને એક જ શરીરમાં બુદ્ધિ હોત તો ?
 • જીવંત શરીરમાં આત્માની ફક્ત હાજરી જ છે.
 • શરીરમાં આત્માની હાજરી ઉર્જા આપે છે, જેના કારણે શરીર કામ કરે છે.
 • આત્મા સ્વયંપ્રકાશિત છે તેથી સમગ્ર બ્રહ્માંડ તેમજ તમામ જીવંત વસ્તુઓ તથા નિર્જીવ વસ્તુઓનું અસ્તિત્વ એનાથી પ્રકાશિત છે.
 • આત્મા સિવાયનું બધું જ,  કુદરત અને બ્રહ્માંડના સજીવ શરીરોમાં બનતી આંતરિક અને બાહ્ય ઘટનાઓ બંધનમાં અને અસરકર્તા ગણાય છે.
 • કુદરતમાં ‘કારણ અને પરિણામ (અસર) સમાયેલ જ  છે.
 • કુદરત પોતાને કાર્યરત કરવા કશું જ સંચાલન કરતી નથી, એ સ્વયંસંચાલિત છે.
 • કુદરતમાંના બધા સંચાલન ‘ કારણ અને પરિણામ‘ ના નિયમ અનુસાર થાય છે.
 • કુદરત સર્જક, વિનાશક, તારણહાર કે ભેદભાવયુક્ત નથી હોતી.
 • આત્મા પુનર્જન્મ પામતો નથી. અહંકાર તેની સાથે જોડાયેલ કારણો અને સ્મૃતિ/ યાદી ને લીધે પુનર્જન્મ પામે છે.
 • આત્મા સ્થિર અને સાતત્યપૂર્ણ છે. હવા, પાણી, અગ્નિ, પૃથ્વી અને આકાશની હાજરી ને લીધે બ્રહ્માંડ માં સતત બધું બદલાતું રહે છે.અને તેથી બ્રહ્માંડ ના ગ્રહો તેમજ સજીવ-નિર્જીવ વસ્તુઓ માં ફેરફારો થતા રહે છે. પરિવર્તન નિરંતર ચાલુ જ રહે છે.
 •  ‘કારણ અને પરિણામ’ નો સિધ્ધાંત આત્મા ને અસર કરતો નથી.
 •  આત્મસાક્ષાત્કારના અનુભવ માટે કોઈ આધ્યાત્મિક ગુરુની કૃપાની કે શક્તીપાતની જરૂર નથી હોતી. સંસારના બધા ગુરુઓને નમસ્કાર કરવા તે વિનય છે.
 • આત્મસાક્ષાત્કારના અનુભવ માટે આચારશુદ્ધિ, સારો વ્યહવાર કે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન જરૂરી નથી. પણ આ જીવન જીવતાં જીવતાં બીજાનું હિત કરવું, બીજાને મદદ કરવી, કોઈને દુઃખ ના આપવું વગેરે કરવાથી મન સ્થિર થાય છે જેથી મનને આત્મામાં એકાકાર કરવાનું સહેલું થાય છે.
 • દરેકે આત્મસાક્ષાત્કારના અનુભવની ઈચ્છા રાખવી જ જોઈએ.
 • ‘આત્મસાક્ષાત્કાર’ એ થોડાંક સમય માટેનો આત્માનો અનુભવ છે.
 • આત્મા સાથેની એકાત્મતા માટે માત્ર ધ્યાનના અભ્યાસની જ જરૂર છે.
 • આત્માને આકાર છે. એ “જ્ઞાન અને પ્રકાશના ચેતન યુક્ત ગોળા /પુંજ” જેવો  છે.
 • જીવનકાળ દરમ્યાન બીજાને મદદ કરવી, જેવા સારા કર્મો કરવાથી ધ્યાન કરતી વેળાએ એકાગ્ર થવામાં સહાય મળે. ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, મોહ, લોભ, ગમા, અણગમા, ભય, શંકા વગેરે ધ્યાન કરતી વેળા એ વિક્ષેપ રૂપ છે.
 • આત્મા શૂન્ય નથી.
 • આત્મા એ ઉર્જા નથી. આત્માની હાજરી ઉર્જા આપે છે.
 • ચેતના કે જાગૃતિ એ આત્મા નથી. જ્યાં સુધી શરીરમાં આત્મા રહે છે ત્યાં સુધી જ ચેતના અને જાગૃતિ રહે છે.
 • આત્મા જીવનનો સ્રોત છે.
 • ભૌતિકશાસ્ત્રમાં સમજાવ્યા મુજબ આત્મા એ બ્રહ્માંડના બધા જ ઉર્જા ક્ષેત્રોનું સંયોજન નથી.
 • આત્મા સિવાયનું બધું જ નિર્જિવ છે.
 •  ‘કારણ અને પરિણામ’ ના સિધ્ધાંત અનુસાર તમારા જીવનકાળ દરમિયાન તમારી સાથે થતી  બધી જ ઘટનાઓ માટે તમે (મનુષ્યો) જ જવાબદાર છો.
 • ‘કારણો’ ઉભા કરવા કે નહી  તે તમારા હાથમાં છે.
 • તમારા જીવનમાં દરેક ક્ષણે જે કઈ બની રહ્યું છે તે એક પરિણામ છે.
 • તમે જે વિચારો, તે કોઝ / કારણ છે.
 • તમારે શું વિચારવું/તમારા વિચારો એ તમારા નિયંત્રણમાં છે.
 • મનુષ્ય ક્યારેય વિચારવાનું બંધ કરી શકે નહિ. તમે અત્યાર સુધી રોજિંદુ કામકાજ કરતા કરતા સમાજ વિષે જે કઈ વિચારો છો ત્યારે તમારું મન/ચિત્ત સતત તેની છબીઓ લઇ રહ્યું હોય છે. એટલે મન/ચિત્તના આ સિધ્ધાંતને સમજીને આપણે રોજીન્દા કામકાજ દરમિયાન આત્મા વિષે જ વિચારવું જોઈએ.
 • આત્માને મનુષ્યસહજ સમજણ/બુદ્ધિ નથી તેથી તમે જયારે આત્મા વિષે વિચારો છો ત્યારે નવા કોઝ ઉભા થતા નથી.
 • જયારે તમે આત્મા વિષે વિચારો છો ત્યારે આત્મા વિષેના કારણો/કોઝ સર્જાય છે અને પરિણામસ્વરૂપ આત્મા જ મળે છે. આત્મા એ ‘મોક્ષ’ છે, આથી જીવન અને મૃત્યુના ચક્ર નો અંત આવે છે.
 • તમે જયારે સંસાર વિષે વિચારો છો ત્યારે સંસાર વિષેના કોઝનું જ નિર્માણ થાય છે, આથી જીવન મૃત્યુ નું ચક્ર ચાલતું જ રહે છે.
 • ‘હું શુદ્ધ આત્મા/શુદ્ધાત્મા છું” અથવા ‘અહંબ્રહ્માસ્મિ’ નો ભાવ એ અભિમાન છે, અહંકારની અવસ્થા છે.
 • આત્મા એ આત્મા છે અને ‘હું’ પણું એ અહંકાર છે.
 • હું, મને, મારું કે માલિકીભાવ એ અહંકાર છે.
 • હું ક્યારેય આત્મા ના થઇ શકું, આત્મા મારા શરીર માં રહે છે.

પ્રાપ્તિનો માર્ગ ;

 • જ્ઞાનનો પ્રકાશ અજ્ઞાનના અંધકાર ને ઓગાળી નાખે છે.
 • આત્મા સિવાયનું બીજું બધું જ આત્મા નથી.
 • આત્મસાક્ષાત્કાર’ની પ્રક્રિયા સમજવા માટે માત્ર છ સરળ સિદ્ધાંતોની જ જરૂરી છે

૧.     તમારા પોતાના આત્માની પૂજા કરો.

રોજીન્દા કામકાજ દરમિયાન મન અને ચિત્તને હ્રદય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી અને ‘ ૐ (ઓમ) આત્મય નમઃ‘ નું સતત રટણ કર્યા કરવું.

 ૨.   મનુષ્ય ટેવો/આદતનું પ્રાણી છે.

સતત ‘ૐ (ઓમ) આત્માય નમઃ’ નું રટણ કરવાની ટેવ પાડો.

 • આત્મા સાથે એકરૂપતા / એકાત્મતા સાધવા માટે ધ્યાનની ટેવ પાડો.

     ૩.    બધું જ મન /મગજ  પર આધારિત છે.

મનુષ્ય તેના માનસ/મન/મગજ દ્વારા નિયંત્રિત હોય છે.

 • એક નિર્ણય લો અને એ નિર્ણિત માર્ગને ઉપર જણાવ્યા મુજબ દ્રઢતા પૂર્વક અનુસરો.
 • દરેક વિચાર એક કોઝ છે જે તમને આ જીવનકાળ દરમિયાન કે આવતા જીવનમાં કોઈ યોગ્ય/ચોક્કસ સમયે પરિણામ આપે જ છે. અને તેનો આધાર તમારા પ્રયત્નોની તીવ્રતા પર હોય છે.

      ૪.    સ્મૃતિ / યાદી  એ ‘આત્મસાક્ષાત્કાર’ માટેની ચાવી છે

 • ચિત્ત સતત આપણી આસપાસની ઘટનાઓની, વિચારોની, વાણીઓની, વર્તાનોની છબીઓ લઇ ને આપણને જરૂર હોય કે ના હોય છતાં તેને સ્મૃતિમાં સંઘરતું રહે છે
 • વિચારો સ્મૃતિમાંથી આવે છે.
 • સ્મૃતિ/યાદ નું કાર્ય એવું હોય છે કે ‘જો કોઈ એક વસ્તુની સ્મૃતિ વધે તો આપોઆપ બીજી વસ્તુની સ્મૃતિ ઘટે છે’
 • સ્મૃતિઓ ને ભુંસવાનું કોઈ જ બટન હોતું નથી. સ્મૃતિની અસર ઓછી કરી શકાય પણ ભૂંસી ના શકાય.
 • તેથી, ‘આત્મસાક્ષાત્કાર‘ કરવો હોય તો આત્માની યાદીને સતત વધારતા રહો. આ થોડાક જ વર્ષોમાં કરી શકાય છે અને તેનો આધાર તમારા નિષ્ઠાપૂર્વકના પ્રયત્નોની તીવ્રતા અને દ્રઢ નિર્ણયશક્તિ પર છે.

૫.  કારણ અને પરિણામ.

 • આ બ્રહ્માંડમાં બધું જ કારણ અને પરિણામના નિયમ/સિધ્ધાંત મુજબ જ ચાલે છે.
 • કોઈ પણ ઘટનાનું પરિણામ તેના કોઝ/કારણના બરોબર એટલાં જ પ્રમાણમાં જ હોય છે.
 • કુદરત એ કારણ અને પરિણામનો  નિયમ/કાનૂન છે.
 • જો તમે આત્મા માટેના/વિષે ના કારણ નું સર્જન કરો તો પરિણામ સ્વરૂપ આત્મા જ મળશે.
 • જો તમે સતત આત્મા માટેના/વિષેના કારણનું સર્જન કરો તો પરિણામ સ્વરૂપ મોક્ષ મળશે. અને તેથી જીવન અને મૃત્યુના ચક્રનો અંત આવે છે.
 • આત્મા સિવાયની કોઈ પણ વસ્તુઓના કોઝ/કારણો તમને સંસાર જ આપશે અને આમ જીવન-મરણ નું ચક્ર ચાલતું જ રહેશે.

સારાંશ

 • જીવનનું લક્ષ્ય મોક્ષ છે.
 • આત્મસાક્ષાત્કાર એ મોક્ષ તરફનું પહેલું પગથીયું છે.
 • આત્મા સિવાયનું બધું જ મિથ્યા / અજ્ઞાન  છે.
 • આત્મા પ્રકાશ છે અને અજ્ઞાન એ અંધકાર છે. જયારે આત્માના પ્રકાશનો અનુભવ થાય છે ત્યારે આ અજ્ઞાનના અંધકારનો નાશ પામે છે.
 • બધું જ મન /મગજ પર આધારિત છે.
 • ચિત્ત હમેશા વિચારો, પાંચે ઇન્દ્રિયોના અનુભવો, રોજીન્દા કાર્યો તથા રોજીન્દી ક્રિયા-પ્રતિક્રિયાઓની છબીઓ પાડે છે અને સ્મૃતિઓમાં સંઘરે છે. વિચારો સ્મૃતિઓમાંથી જ આવે છે એટલે આપણે મનુષ્યો હમેશા ભૂતકાળમાં જ જીવીએ છીએ.
 • આત્માની સ્મૃતિઓને વધારો.
 • રોજીન્દા કામકાજ દરમિયાન મન અને ચિત્તને હ્રદય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી અને ‘ ૐ (ઓમ) આત્મય નમઃ ‘ નું રટણ કરવું.
 • દરરોજ એક કલાક મન અને ચિત્તને હ્રદયમાં રાખીને ધ્યાન ધરવું જોઈએ અને આત્મા સાથે ઐક્યતા સાધવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. તેનાથી આત્માની યાદી વધશે .
 • યાદી એ કોઝ/કારણ છે. તેનું પરિણામ તો આત્મા જ છે.
 • જો તમે એકાદવાર થોડા સમય માટે પણ આત્મા સાથે ઐક્યતા સાધશો તો તમે આત્મા ને અનુભવી શકશો, તેને જ આત્મસાક્ષાત્કાર કહેવાય છે,

વિશિષ્ટતા :

 • “ જો કોઈ વસ્તુ ને નામ હોય તો તેને લાક્ષણિકતાઓ અને આકાર હોય છે’’ ના નિયમ અનુસાર
 • આત્માની લાક્ષણિકતાઓના આધારે આત્માના આકારને આસાનીથી શોધી/ઓળખી શકાય છે.
 • આત્માનો  આકાર છે, જ્ઞાન અને પ્રકાશનો ચેતન યુક્ત પુંજ/ગોળો.

Booklet 104 pgs CTC TO UPLOAD.jpg

 •  આત્મા એક ચેતન તત્વ છે.
 • આત્મા અમર્યાદિત અને  રંગવિહીન છે.

જ્ઞાન એ શું છે..?

 • જ્ઞાન એટલે માહિતીનો અનુભવ.
 • અહી જ્ઞાનનો અર્થ છે આત્માનો અનુભવ.
 • આત્મા સ્વયંપ્રકાશિત છે તેથી સમગ્ર બ્રહ્માંડ તેમજ તમામ જીવંત વસ્તુઓ તથા નિર્જિવ વસ્તુઓનું અસ્તિત્વ તેનામાં પ્રકાશિત હોય છે.
 • એક મનુષ્ય તરીકે મારા પોતાના વિશ્વનુ જ્ઞાન મારી અંદર ઝળકે છે. હું મારી સ્મૃતિઓ અનુસાર વિચારું છું અને તે મુજબ જીવન જીવું છું અને મારી રોજીન્દી યાદદાસ્ત અનુસાર લોકોની સાથે વર્તુ છું.

પ્રકાશ શું છે?

 • પ્રકાશ એટલે કે માત્ર હાજરી છે. આત્માની આવી હાજરીને કારણે બધી જ જીવિત વસ્તુ ઓ જીવંત છે.
 • પ્રકાશ એ શરીરને કાર્ય કરવાની ઉર્જા આપે છે.
 • આત્માની હાજરી માત્રથી બ્રહ્માંડની તમામ જીવિત વસ્તુઓ જીવંત છે.
 • ઉદાહરણ તરીકે : સૂર્ય ની હાજરી માત્રથી આપણે દરેક વસ્તુઓને જોઈ શકીએ છીએ અને તે વસ્તુઓ પ્રકાશિત પણ છે.

જ્ઞાનપ્રકાશનો ગોળો શું છે?

 • બધા જ તત્વો એક ગોળા જેવા જ/સ્વરૂપે હોય છે. ગોળો અણુના રૂપમાં હોય છે. તે એક અપૂર્ણાંક અને અભેદ તથા  સંપૂર્ણ ઘન સ્વરૂપે હોય છે. આત્મા તત્વ ખુબ જ સ્થીતી સ્થાપક હોય છે આથી તે એક જ સમયે સુક્ષ્મમાં અતિસુક્ષ્મ રૂપે અને વિશાળમાં અતિ વિશાળ રૂપે એક સાથે હોઈ શકે છે. તે બ્રહ્માંડના કદ કરતા પણ વિશાળ છે બ્રહ્માંડમાં સર્વત્ર સર્વ સજીવોમાં વસેલો છે. તે સર્વશક્તિમાન છે. તે અવિનાશી, અમર છે.
 • આધુનિક વિજ્ઞાનમાં પણ જો કોઈ પદાર્થ ને સુક્ષ્મદર્શક યંત્ર થી જોવા માં આવે તો તે તમામ અણુઓ ગોળાકાર જણાય છે તેમ આત્મા પણ આવા ગોળા સ્વરૂપે જ છે.
 • આવી લાક્ષણિકતાઓ ને કારણે જ હું આત્માના આકારને શોધી શક્યો.
 • સતત ‘’ૐ (ઓમ) આત્માય નમઃ‘’ ના જાપ કરવાથી અને આત્મા સાથે ઐક્યતા સાધવાથી અને ધ્યાન કરવાથી આત્માની યાદી  જબરદસ્ત રીતે વધારી શકાય છે. વિચારો યાદીમાંથી આવે છે અને એટલે આપણને આત્મા વિષે જ વિચારો આવશે.
 • વિચારો કોઝ/કારણ છે એટલે પરિણામ રૂપે તમે આત્માને અનુભવી શકશો.
 • શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આ આત્માના જ્ઞાન વિષે જાણવામાં મદદરૂપ થઇ શકે છે. પણ આત્માના અનુભવ કરવા માટે મદદરૂપ નહિ થાય. આત્માનો અનુભવ કરવા માટે તો ધ્યાન ધરવું જ પડે કારણ કે આત્મા બુદ્ધિની બહાર છે.
 • જીવન ટૂંકું છે અને સમસ્યાઓ ઘણી છે, જો હું આ જીવન દરમ્યાન આ સમસ્યાઓનો જ ઉકેલ કરવા પાછળ પડીશ અને ગ્રંથો વાંચવાનો અને તેને સમજવાનો કે તેમાં દર્શાવેલા માર્ગને અનુસરવામાં જ રહીશ તો આત્મા માટે ક્યારે સમય કાઢીશ?
 • આ મારા જીવનમાં કઈ પણ ફેરફાર કર્યા વિનાનો સરળ અને સિદ્ધાંતો આધારિત માર્ગ છે. અત્યાર સુધી અજાણ્યા જીવન જીવતો હતો હવે જાણીને જીવન જીવવાનું છે. મારે ક્યાય જવાની પણ જરૂર નથી હું આ ઘેર બેઠા પણ કરી શકું છું.

દૈવી તત્વ

કોઈ જ નહિ, માત્ર આત્મા નો આકાર

logo 3.jpg

લાયકાત

તમામ પંથ,શૈક્ષણિક યોગ્યતા, જાતી, લિંગ કે માન્યતાઓ વાળા લોકો પણ આત્મસાક્ષાત્કારનો અનુભવ કરી શકે છે.

રજાઓ

એક પણ નહિ

આર્થિક સહાય/ દાન

કોઈ જ આર્થિક સહાય/ દાન સ્વીકાર્ય નથી

પ્રવચનો તથા ઓડીયો –વિડીયો પ્રસ્તુતિઓ તેમજ પાવર પોઈન્ટ પ્રેજન્ટેશન જેવી પ્રમોશનલ પ્રવુત્તિઓ આવકાર્ય છે.

કોઈ પણ પૂર્વ સંમતિથી સ્વખર્ચે પુસ્તકો કે ઓડીયો-વિડીયો ને પ્રસિદ્ધ / પ્રચાર કરી શકે છે.

સ્થળ ( મંદિરો)

કોઈ મંદિરની જરૂર નથી

      માત્ર ઈન્ટરનેટ આધારિત (વેબસાઈટ,ફેસબુક,યુટ્યુબ)ટી.વી.,રેડીઓ,અખબારો વગેરે...

પ્રાપ્તિ સ્થાન :

વેબસાઈટ www.aatmagnan.com

 • ફેસબુક પેજ .facebook.com/AumAatmaayNamah
 • યુટ્યુબ (www.youtube.com) પર જઈને ટાઇપ કરો  “aatmagnan”  અથવા  “The Soul”
 • તમામ સાહિત્ય , પુસ્તકો, ઈ બુક્સ , મોબાઈલ એપ, રીંગટોન , ઓડીઓ-વિડીઓ વગેરે વેબસાઈટ પર જઈને તદ્દન નિશુલ્ક પ્રાપ્ય છે.

Contact Information:

USA:

Dhiraj Parekh

9 Westspringway,

Lutherville, MD. 21093. USA.

Phone: 410-591-1175

Email: dparekh01@msn.com

 

Deepak Antani

ROYAL Entertainment

8, Shivam Complex,  Opposite HETARTH Partyplot,

Science city road, Sola, Ahmedabad, Gujarat. 380060

India.

Phone; 011-91-991-390-0300